Sertifiointi

Olemme DNV:n auditoima ISO 9001- ja ISO 14001 -sertifioitu yritys.

Yhteystiedot

020 7121 300
info@jussilouko.fi

Postiosoite

Jussi Louko Oy
Yritystie 4
40320 JYVÄSKYLÄ

Yritys

Osaaminen - kilpailuetumme

Jussi Louko Oy palvelee asiakkaitaan tarjoamalla metallien työstöpalveluja ja -ratkaisuja. Osaamisemme perustuu kokonaisvaltaiseen suunnittelu- ja tuotantoprosessin hallintaan, jolla tarjoamme asiakkaille kustannustehokkaita ratkaisuja kohtuullisessa aikataulussa ja luotettavasti.

Ydinosaamisemme koostuu seuraavista tekijöistä:

  • Osaava ja toimintaan sitoutunut henkilöstö
  • Kokonaisvaltaisten metallien tuotantoprosessien hallinta
  • Palvelu- ja ratkaisukeskeisyys
  • Laadun ja toimintavarmuuden hallinta

Ydinosaaminen

Jussi Louko Oy:n osaaminen perustuu kokonaisvaltaiseen asiakkaan palvelemiseen metallien työstöpalveluiden ja -ratkaisujen alueella.


Liiketoiminta

Toimintamme keskittyy teknologiateollisuuden toimialoilla toimiville asiakkaille. Pyrimme asiakkaidemme kanssa optimaaliseen kustannustekijät huomioon ottavaan pitkäjänteiseen ja kehittävään yhteistyöhön.

Asiakaslähtöisyys ja siihen orientoituminen ovat meille avainasioita. Yhteistyökumppaniemme ja verkoston avulla voimme tarjota laajemman palvelun ja samalla voimme keskittyä parhaiten omaan ydinosaamiseemme.

 

Peruslähtökohdat

Liiketoimintamme perustan muodostavat:

  • Asiakaslähtöisyys
  • Kustannustehokkuus
  • Yhteistyökumppanit ja verkostot
  • Segmentoituminen

Toiminnan perustan luo osaava henkilöstö sekä heidän sitoutuneisuutensa yritykseen

Asiakkaat

Sitoutuminen asiakkaiden tarpeiden toteuttamiseen on toiminnan peruslähtökohta. Asiakkaat ovat meille tärkeitä ja haluamme palvella heitä lisäarvoa tuottavasti.

Asiakastyytyväisyys

Pyrimme pitämään yllä korkeatasoista asiakastyytyväisyyttä, johon kuuluu asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen ja niiden toteuttaminen hyväksyttävällä ja laadukkaalla tavalla.

Sitoutuminen ja asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen

Haluamme sitoutua palvelemaan asiakkaitamme pitkäkestoisella ja luotettavalla yhteistyöllä. Sitoutumista pidämme myös yrityksen sisäisessä toiminnassa erityisen tärkeänä.

Tuloksellisuus

Tulosvastuullinen ajattelu on toimintamme keskeisiä lähtökohtia. Laadukkaan palvelumme kautta haluamme olla tekemässä yhdessä asiakkaidemme kanssa menestyvää liiketoimintaa.

Uudistuminen

Yritys ylläpitää ja kehittää osaamistaan sekä valmiuttaan reagoida asiakkaan muutoksiin. Pidämme tärkeänä, että jokainen yrityksemme työntekijä kehittyy omassa osaamisessaan ja toimii joustavasti asiakkaidemme alati muuttuvassa toimintaympäristössä.